Praca naszej biblioteki opiera się na zasadach zapisanych w Regulaminie biblioteki szkolnej, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I. REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
  i rodzice uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.
 2. W czytelni udostępniany jest cały dostępny księgozbiór biblioteki.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków.
 4. Uczniowie korzystający z czytelni mają obowiązek wcześniej zmienić obuwie, a okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
 5. Książki należące do księgozbioru podręcznego lub szczególnie wartościowe, a także czasopisma udostępniane są tylko w czytelni. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza niektóre pozycje mogą być wypożyczone na 1 godzinę poza bibliotekę lub pod koniec pracy biblioteki do domu, pod warunkiem zwrotu następnego dnia rano.
 6. Jeżeli czytelnik zgubi lub zniszczy książki lub inne dokumenty, ma obowiązek – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem – je odkupić.
 7. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 8. W czytelni znajdują się komputery Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin.
 9. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się przez Internet. Biblioteka posiada katalog dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.

II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.
 2. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych dokonywane są za pomocą programu MOL Optivum.
 3. Książki, e-booki, audiobooki, kasety wideo, płyty CD i DVD wypożyczać wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Uczniowie korzystający z wypożyczalni mają obowiązek wcześniej zmienić obuwie, a okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
 5. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się przez Internet. Biblioteka posiada katalog dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć cztery tytuły wydawnicze. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 7. Lektury szkolne wypożyczane są maksymalnie na miesiąc. Inne książki mogą być wypożyczane na dłuższy okres.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książek, a wypożyczalnia nie ma na nie zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o ich przedłużenie.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 10. Jeżeli czytelnik zgubi lub zniszczy książki lub inne dokumenty, ma obowiązek – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem – je odkupić.
 11. Książki można wypożyczać na okres ferii zimowych i letnich (z wyłączeniem absolwentów).
 12. Gospodarz klasy pod koniec roku szkolnego podpisuje klasowe karty obiegowe.
 13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.