Zapisy na walidację w ramach BCWiC

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE

W obecnie realizowanym projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” działa Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE, którego celem jest umożliwienie uczniom ZSE potwierdzania kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla zadań zawodowych i czynności zawodowych nabywanych podczas staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu. BCWiC to innowacyjna forma współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przyczyni się do … Czytaj więcej

Pierwsze certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe rozdane

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE

Pragniemy poinformować, iż siedemnastu uczniów naszej szkoły z sukcesem przeszło proces walidacji i otrzymało stosowny certyfikat w ramach utworzonego Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE. W dniach od 28.06.2022 r. do 30.06.2022 r. przeprowadzono sześć sesji egzaminacyjnych we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców/firm z branży elektryczno-elektroniczno-informatycznej oraz artystyczno-usługowej. Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE powstało w ramach projektu „ZSE w Białymstoku … Czytaj więcej

Stypendia dla uczniów – edycja III

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia edycja III

EDYCJA III Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium … Czytaj więcej

Stypendium w ramach projektu – III edycja

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia w ramach projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji"

Dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, zaś realizatorem … Czytaj więcej

Targi Pracy Politechniki Białostockiej 2021

RedaktorAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stoisko Multicco

W dniu 12 października 2021 r. uczniowie z wyznaczonych ośmiu klas (trzecich i czwartych) pod opieką nauczycieli wzięli udział w Targach Pracy, które odbyły się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertami 50 pracodawców regionalnych i ogólnopolskich, aktualnie prowadzących rekrutację. Reprezentowane były różne branże, m.in. IT, produkcyjna, budowlana. Przy stanowiskach poszczególnych firm można było zasięgnąć … Czytaj więcej

Stypendia dla uczniów – edycja II

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia - baner

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium w edycji … Czytaj więcej

Stypendia dla uczniów – edycja I

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia - baner

Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium w edycji … Czytaj więcej

Pierwsze kwalifikacje w projekcie potwierdzone

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Rozdanie uprawnień SEP

Miło nam poinformować, że osiemnastu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Białymstoku potwierdziło kwalifikacje w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Uczniowie Ci w … Czytaj więcej

Stypendium w ramach projektu – II edycja

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Stypendia w ramach projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji"

Dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok zaś realizatorem … Czytaj więcej

Samochód elektryczny – wycieczka do firmy Nissan

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Dn. 18 maja 2021 roku odbyła się wycieczka do Firmy Nissan Wasilewski i Syn w Białymstoku. Podczas wycieczki zaprezentowano nam samochód elektryczny Nissan Leaf w przekroju, zwiedziliśmy firmę, salon sprzedaży, serwis i nowoczesną lakiernię. W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia, uczący się na kierunku elektrycznym, wraz z  nauczycielami zawodu. Tematyka prezentacji w Firmie Nissan bardzo podobała … Czytaj więcej