Stypendium w ramach projektu – V edycja

RKNowy Wymiar Edukacji

Stypendia edycja V - informacja

Dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok zaś realizatorem Zespół … Czytaj więcej

ZSE z nowoczesnymi komputerami na Targach Kwalifikacji Przyszłości

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Zdjęcie przedstawia stoisko ZSE na Targach Kwalifikacji Przyszłości

Dnia 12 grudnia 2022 roku w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja zawodowa ,,Kształcenie zawodowe przyszłości”, a w Centrum Nowoczesnego Kształcenia – Targi Kwalifikacji Przyszłości. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego miał na tychże targach stoisko, które chętnie odwiedzali zarówno dorośli, jak i uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Każdy z ciekawością obejrzał … Czytaj więcej

Uczniowie naszej szkoły w firmie Pilkington IGP Sp. z o.o.

AdministratorAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Uczniowie naszej szkoły w firmie Pilkington IGP Sp. z o.o.

W ramach realizowanego przez ZSE w Białymstoku projektu pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 7.11.2022 r. uczniowie klasy III BT pod opieką nauczycieli Pana Adriana Roszkowskiego oraz Pana Krzysztofa Kazareza zwiedzili firmę branży elektronicznej Pilkington IGP Sp. z o.o. ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz, Oddział w Białymstoku, ul. Welurowa 6. W wycieczce uczestniczyło … Czytaj więcej

Sprawozdanie z wycieczki do firmy PLUM

AdministratorAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Sprawozdanie z wycieczki do firmy PLUM

Szkoła realizuje projekt pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy, … Czytaj więcej

Kurs prawa jazdy kat. B- 2 edycja

RKNowy Wymiar Edukacji

Grafika kolorowe smugi na drodze

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 w imieniu którego występuje Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego,  15-111 Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 reprezentowany przez Annę Niczyporuk  – Dyrektora Szkoły w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa … Czytaj więcej

Stypendia dla uczniów – edycja IV

RKNowy Wymiar Edukacji

Stypendia edycja IV

EDYCJA IV Informujemy, że w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, przyznane zostały stypendia w ramach zadania 13 – Stypendia dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium … Czytaj więcej

Stypendium w ramach projektu – IV edycja

RKNowy Wymiar Edukacji

Stypendia w ramach projektu "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji"

Dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok zaś realizatorem Zespół … Czytaj więcej

Zapisy na walidację w ramach BCWiC

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE

W obecnie realizowanym projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” działa Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE, którego celem jest umożliwienie uczniom ZSE potwierdzania kompetencji, umiejętności i kwalifikacji dla zadań zawodowych i czynności zawodowych nabywanych podczas staży, praktyk zawodowych, kursów i szkoleń, realizowanych w ramach projektu. BCWiC to innowacyjna forma współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przyczyni się do … Czytaj więcej

Pierwsze certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe rozdane

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji ZSE

Pragniemy poinformować, iż siedemnastu uczniów naszej szkoły z sukcesem przeszło proces walidacji i otrzymało stosowny certyfikat w ramach utworzonego Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE. W dniach od 28.06.2022 r. do 30.06.2022 r. przeprowadzono sześć sesji egzaminacyjnych we współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców/firm z branży elektryczno-elektroniczno-informatycznej oraz artystyczno-usługowej. Centrum Walidacji i Certyfikacji w ZSE powstało w ramach projektu „ZSE w Białymstoku … Czytaj więcej

Kurs prawo jazdy kat. B

RKNowy Wymiar Edukacji

Grafika kolorowe smugi na drodze

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 w imieniu którego występuje Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego,  15-111 Białystok,ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 reprezentowany przez Annę Niczyporuk  – Dyrektora Szkoły w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś … Czytaj więcej