Edukacja prawna uczniów

RedaktorAktualności

W celu propagowania edukacji prawnej  uczniowie  klasy II fT we czwartek 30 maja br. pod opieką pana Andrzeja Miecznika i pani Doroty Gierałtowskiej wzięli udział w wycieczce do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Najpierw jako publiczność uczestniczyli w sprawie karnej, dotyczącej spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym. Historia, którą poznali na sali rozpraw poruszyła wszystkich. Z wielkim skupieniem młodzież słuchała wypowiedzi sędziego, prokuratora, biegłego i obrońcy oskarżonego. Uczniowie po rozprawie mogli zadać pytania, dotyczące odpowiedzialności karnej. Następnie młodzież zwiedzała budynek sądu, w tym błękitną salę, czyli salę przesłuchań. Przeżycia, których doświadczyli uczniowie w sądzie na długo pozostaną w ich pamięci i będą pełnić funkcję profilaktyczną.