Fake newsy

RedaktorAktualności

D. Sołowiej i wicedyrektor Piotr Mieczkowski na tle uczestników spotkania

O dezinformacji w mediach mówił po raz drugi w naszej szkole Pan Dominik Sołowiej z Działu Edukacji Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Tym razem inna grupa młodzieży mogła dowiedzieć się, w jaki sposób powstają fake newsy i jak można je zweryfikować. Poznała przydatne strony internetowe i narzędzia pomocne przy sprawdzaniu prawdziwości opublikowanych w Internecie informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w auli w dniu 10 marca 2023 r. uczestniczyli uczniowie następujących klas: 1 ht, 1 it, 2 jt, 3 bt, 3 gt, 3 ht, 4 abpt pod opieką nauczycieli.

Dziękujemy Panu Piotrowi Mieczkowskiemu – wicedyrektorowi szkoły – za otwarcie spotkanie, młodzieży, która przygotowała nagłośnienie i projektor, a także Agnieszce Chłus z kl. 4 abpt za wręczenie podziękowania gościowi.

Spotkanie zorganizowały Panie Irena Mojsewicz i Anna Rutkowska.