II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

AdminAktualności

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku zaprasza w roku szkolnym 2017/2018 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o kształceniu zawodowym z terenu województwa podlaskiego do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej. Konkurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku (www.bialystok.pl).

Cele konkursu: zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego, rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej) oraz uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji (bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne), pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów normalizacją, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Organizator: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Organizacja konkursu: w etapie I mogą wziąć udział wszyscy chętni z danej szkoły uczniowie technikum oraz ZSZ, spośród których wyłaniani są reprezentanci do etapu II. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie.

Program:

– etap szkolny – do 17 listopada 2017 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa szkoły w konkursie do 31 października 2017 r.);

– etap II (finał) – 8 grudnia 2017 r. godz. 11:00, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Organizatorzy:

Dorota Niedźwiedź

Grzegorz Wróblewski