II miejsce naszej szkoły w turnieju unihokeja

AdminAktualności

W dniu 7 grudnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku odbył się jubileuszowy X Otwarty Turniej Unihokeja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Podlaskiego Kuratora Oświaty. W turnieju wzięło udział 6 zespołów. Zawody uroczyście rozpoczęła i zakończyła Pani Dyrektor Anna Niczyporuk.

Wyniki turnieju:

I miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

II miejsce: Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

III miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce – drużyna chłopaków

IV miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce – drużyna dziewczyn

V miejsce: V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

VI miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Król strzelców: Tomasz Skutnik, kl. III bT, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Najlepszy bramkarz: Jarosław Komar, Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Najlepszy zawodnik: Michał Bukrym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce

Najlepsza zawodniczka: Kinga Mosiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w turnieju, a także:

– Pawłowi Głębockiemu za sędziowanie turnieju,

– Markowi Sadowskiemu za udostępnienie band,

– sędziom stolikowym z kl. IV cT: Pawłowi Łukianiukowi i Patrykowi Supińskiemu,

– uczniom ze szkolnej telewizji elektryk.tv pod opieką Grzegorza Wróblewskiego za dokumentację filmową,

– uczniom z Koła Fotograficznego pod opieką Andrzeja Miecznika za dokumentację fotograficzną,

– uczniom ze szkolnego radiowęzła pod opieką Łukasza Zdankowskiego i Konrada Kondrata za nagłośnienie turnieju,

– Michałowi Żeleźniakowiczowi za pomoc w przygotowaniu i wydrukowaniu dyplomów i podziękowań,

– szkolnej pielęgniarce Teresie Jakowluk za opiekę medyczną.

Organizatorzy: Ewa Szczerbińska, Anna Rutkowska, Mariusz Żamojtuk