IT in ENGLISH – etap międzyszkolny

RedaktorAktualności

grafika konkursowa

Dnia 28 listopada 2023 r. zespół przedmiotowy nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku we współpracy z nauczycielami informatyki organizuje międzyszkolny konkurs z języka angielskiego IT in ENGLISH – Technologia informacyjna w języku angielskim. Konkurs ten adresowany jest do uczniów techników zainteresowanych zastosowaniem języka angielskiego w branży informatycznej.

Jest to już XIV edycja konkursu i tradycyjnie konkursowi towarzyszyć będą wydarzenia naukowe takie jak:

  • prelekcja pt. „Skąd to się wzięło, czyli o komputerach w czasach pradawnych”, którą wygłosi dr inż. Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
  • oraz warsztaty metodyczne pt. „Flipped classroom – can it be useful during English lessons?”, które przeprowadzi mgr Katarzyna Walendziuk, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Wzorem lat ubiegłych konkurs został objęty honorowymi patronatami: Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Rektora Politechniki Białostockiej.

www.gov.pl/web/uw-podlaski
www.bialystok.pl
www.pb.edu.pl