Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku

RedaktorAktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” w Białymstoku, działające przy naszej szkole,  we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w dniach 19.04-31.12.2021 r. będzie realizować zadanie publiczne „Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku”, wykonywane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2021 roku, ogłoszonym przez Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Kultury, Promocji i Sportu.

Zadanie na celu wzbogacenie oferty białostockich osiedli poprzez organizację trzech koncertów. Przyczyni się do integracji oraz edukacji kulturalnej mieszkańców miasta. W ramach zadania odbędą się trzy koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania koncertów.