Konferencja pt. „Szkoła otwartych umysłów”

RedaktorAktualności

W dniu 27 września 2018 r. odbyła się konferencja pod tytułem „Szkoła otwartych umysłów”, której celem było podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ o tej samej nazwie.

Głównym zadaniem, realizowanym w projekcie, były kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach projektu 8 nauczycieli wyjechało na 2 szkolenia do Bragi w Portugalii. Jedno z nich dotyczyło programowania w środowisku Python (3 osoby), a drugie – odwróconego nauczania i wykorzystania narzędzi multimedialnych (5 osób).

Podczas konferencji uczestnicy szkoleń opowiedzieli o swoich doświadczeniach i wrażeniach z wyjazdów. Przedstawili, czym zajmowali się podczas zajęć i jakie rezultaty osiągnęli. Jako przykład praktycznych umiejętności, które zdobyli, posłużył multimedialny quiz on-line, do którego mogli włączyć się wszyscy obecni na konferencji. Wielu uczniów wzięło w nim udział, dobrze się przy tym bawiąc.

Tego rodzaju szkolenia to nie tylko konkretna wiedza i umiejętności. To także okazja do tego, by poznać kulturę innego kraju, zobaczyć ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi. O takich doświadczeniach uczestnicy kursów również opowiedzieli w swoich prezentacjach.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością pan Mariusz Tarasiuk, inspektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego oraz pan Krzysztof Domas, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.