Konkurs i akademia poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu

RedaktorAktualności

Ogłaszamy konkurs na najlepszą prezentację pt. „Życie i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. Celem konkursu jest upamiętnienie cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Prace zgrane na pendrive’a należy dostarczyć do 28.02.2019 r. do nauczycieli języka polskiego: p. Magdaleny Skutnik (sala 009) oraz p. Magdaleny Sołowiej (sala P03). Wyniki konkursu ogłoszone będą 11 marca 2019 r. podczas akademii szkolnej. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny (6) z j. polskiego.

11 marca odbędzie się akademia prezentująca sylwetkę pisarza G. Herlinga-Grudzińskiego. Nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii i literatury, podczas której zaprezentowane zostaną fragmenty prozy człowieka, który doświadczył okrucieństwa komunistycznego miejsca kaźni.