Kto może zajmować się sztuką?

RedaktorAktualności

Warsztaty aktorskie pt. Kto może zajmować się sztuką? Technologie we współczesnym teatrze przeprowadzili 5 grudnia 2019 r. w auli szkolnej studenci Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku – Joanna i Michał, którzy postawili przed sobą następujące cele:

  • zaznajomienie młodzieży ze współczesnymi technologiami w teatrze plastycznym;
  • poszerzenie kompetencji interpersonalnych młodych ludzi;
  • zainteresowanie młodzieży sztuką teatralną;
  • wskazanie możliwości dalszej edukacji w kierunku technologii teatru.

Podzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami w pracy na scenie. Zaprezentowali ciekawy materiał filmowy na temat lalek teatralnych oraz robotów imitujących ludzi. Zachęcili młodych ludzi do autorefleksji na temat własnych mocnych stron, które mogłyby przydać się w pracy w teatrze. Uczniowie wychodzili zadowoleni ze spotkania, które wniosło nowe spojrzenie na pracę aktora-lalkarza, twórców lalek i robotów oraz osób towarzyszących aktorowi w teatrze.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego „Kulturalni białostoczanie”, dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta Białegostoku,  realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Elektryka”.