Kurs prawo jazdy kat. B

RKNowy Wymiar Edukacji

Grafika kolorowe smugi na drodze

Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220 w imieniu którego występuje Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego,  15-111 Białystok,
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
reprezentowany przez Annę Niczyporuk  – Dyrektora Szkoły

w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,

zaprasza uczniów ZSE w Białymstoku do udziału w kursie prawa jazdy kategorii B

Kurs prawa jazdy i wszystkie jego elementy są bezpłatne dla uczestnika projektu, będącego uczniem ZSE:

  • badania lekarskie
  • ubezpieczenie NNW
  • szkolenie teoretyczne (30h) i praktyczne (30h)
  • egzaminy wewnętrzne wraz z zaświadczeniem o ich zdaniu
  • jedno podejście do egzaminów państwowych (teoretycznego i praktycznego)
  • Rekrutacja na kurs będzie prowadzona w 3 edycjach. Rekrutacja 1 edycji nie dotyczy uczniów klas IV TE i III BSI
  • Rekrutacja do 1 edycji trwa od 12 do 27 kwietnia 2022 r.
  • Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień/maj 2022 r.
  • Szczegóły dot. rekrutacji dostępne są w Ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym