Matematyka stosowana – podsumowanie konkursu

RedaktorAktualności

Konkurs „Matematyka stosowana” jest konkursem o indeks na dowolny kierunek studiów dziennych. W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się szósta edycja konkursu. Jego organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Współorganizatorem konkursu dodatkowo mogą być osoby fizyczne i organizacje, które wspierają cel konkursu i sposób jego realizacji oraz przyczyniają się do rozwoju młodych talentów.

Zakres konkursu obejmuje zagadnienia matematyczne na poziomie ponadpodstawowym. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. Do etapu I dopuszczone zostają drużyny dwuosobowe, które dokonały rejestracji w terminie podanym w szczegółowej instrukcji i polega na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika) umieszczonego pod wskazanym adresem w dniu określonym w szczegółowej instrukcji. Komisja ustala listę drużyn zakwalifikowanych do II etapu. W celu zaliczenia quizu uczestnik musi uzyskać minimum 50% punktów. Etap II konkursu odbywa się nie wcześniej niż tydzień po opublikowaniu listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu na terenie Politechniki Białostockiej i polega na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych Wydziałach PB oraz zadań w Studium Języków Obcych.

Etap I konkursu dla naszych uczniów odbył się 24 marca 2021 roku w Zespole Szkół Elektrycznych. W konkursie udział wzięło 7 drużyn dwuosobowych. Do II etapu zakwalifikowały się trzy drużyny.

Komisja konkursowa VI edycji konkursu „Matematyka stosowana”, organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, którego finał odbył się w dniach 26-27 maja 2021 roku przyznała trzy pierwsze miejsca i trzy wyróżnienia. Jedno wyróżnienie przyznano drużynie z naszej szkoły, składającej się z uczniów: Maciej Borys z klasy 4h i Jakub Kłoczko z klasy 4c.

W finale wzięli też udział następujący uczniowie: Dominik Gąsowski z klasy 3ak, Sebastian Stepaniuk z klasy 3b i Łukasz Tomaszek z klasy 2g.

Gratulujemy!