Najlepsi czytelnicy z Technikum Elektrycznego w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023

RedaktorAktualności

Uczestnicy zakończenia roku szkolnego z wyróżnionymi uczniami

W tym roku szkolnym najlepszymi czytelnikami z Technikum Elektrycznego w Białymstoku okazali się:

Martyna Ciołkowska, kl. I glT

Piotr Filipowicz, kl. II cT

Hubert Piotr Gajewski, kl. IV cpT

Jakub Kiryluk, kl. II cT

Dominik Kruszewski, kl. II cT

Dyplomy i nagrody książkowe nagrodzeni uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy wyróżnionej młodzieży i zachęcamy całą społeczność szkolną do korzystania z bogatych zbiorów biblioteki szkolnej.