Nowy rok szkolny 2023/2024

RedaktorAktualności

Wystąpienie Pani Dyrektor Anny Niczyporuk; w tle Poczet Sztandarowy

4 września 2023 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. Klasy pierwsze technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia zgromadziły się na placu przed budynkiem szkoły, natomiast pozostali uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Nowych uczniów powitała Pani Dyrektor Anna Niczyporuk, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pod dyrekcją Pana Leszka Szymczukiewicza tradycyjnie uświetniła uroczystość. Pierwszoklasiści usłyszeli m.in. informacje na temat sukcesów szkoły, a także zostali gorąco zachęceni do korzystania z bogatej oferty kół zainteresowań i sekcji sportowych.

Życzymy młodzieży dobrego roku szkolnego!