Centrum Kształcenia Zawodowego

Praktyczna nauka zawodu jest nieodłączną częścią kształcenia w szkole zawodowej. Ma zapewnić uczniom opanowanie umiejętności manualnych z zakresu obsługi maszyn, podstawowych operacji technologicznych, posługiwania się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, wykorzystania dokumentacji techniczej i właściwej organizacji stanowiska pracy.

W warsztatach szkolnych uczniowie zdobywają profesjonalne przygotowanie, uczestnicząc w wytwarzaniu określonych wyrobów lub wykonując usługi.

Kadra pedagogiczna uzyskuje kolejne stopnie awansu zawodowego. W załączeniu przykładowy plan rozwoju zawodowegonauczyciela przedmiotów zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do współpracy z nami.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego

Białystok, ul. Dobra 1
tel.: 085-732-04-38
tel/fax: 085-743-28-99
z-ca dyrektora ds CKZ: mgr inż. Marek Jodkowski