Dyrektor
mgr inż. Anna Niczyporuk, tel. 85 651 21 74
Przyjmuje interesantów codziennie, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wicedyrektorzy
mgr inż. Adam Aleksiejczuk, tel. 85 651 21 74 w. 301
mgr inż. Piotr Mieczkowski, tel. 85 651 21 43
mgr inż. Dariusz Tomczak, tel. 85 651 21 43

Kierownik administracyjny
mgr Małgorzata Gierałtowska.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1
z-ca dyrektora ds. CKZ:
mgr inż. Marek Jodkowski, tel. 85 732 04 38

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1: 
mgr inż. Roman Kuczaba, tel. 85 732 04 38

Kierownik szkolenia kursowego:
mgr Renata Kukiełko