Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego

Kontakt

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok

E-mail: zse@zse.biaman.pl

Kancelaria uczniowska

Telefon: (85) 651 20 93
Telefon kom.: 691 487 379

Sekretariat

Telefon: (85) 651 21 74


Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1

Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego

Adres

ul. Dobra 1
15-034 Białystok

Kontakt telefoniczny

Telefon: (85) 732 04 38
Telefon/Fax: (85) 743 28 99


Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. rz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, tel.: 85 651 21 74, mail: zse@zse.biaman.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@elektryk.edu.pl,;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.