Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA

RedaktorAktualności

Uczniowie podczas konkursu w sali lekcyjnej rozwiązują zadania

W dniu 5 marca 2024 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA. Uczestnicy rozwiązywali test, zgodny z kategorią wiekową, składający się z 25 pytań zamkniętych (każde za 1 pkt) oraz pytania otwartego za 8 pkt.

Spośród siedmiu uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie, aż czterech otrzymało wyróżnienia za bardzo dobry wynik; są to: 

  • Arkadiusz Kalinowski z klasy 5 JT – w kategorii ŻAK;
  • Bartosz Krawiel z klasy 5 CT – w kategorii ŻAK;
  • Piotr Gołko z klasy 4 CT – w kategorii ŻAK;
  • Paweł Szymaniuk z klasy 3 HT – w kategorii JUNIOR.

Gratulacje!