ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok

tel./fax 85 7445224, 85 7445026

www.stowarzyszeniedroga.pl/etap

Od poniedziałku do piątku w Ośrodku możesz uzyskać pomoc:

 • specjalisty psychiatry
 • psychologa klinicznego
 • psychoterapeuty
 • specjalisty terapii uzależnień
 • terapeuty środowiskowego
 • terapeuty rodzinnego
 • duszpasterza
 • mediatora

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Odbiorcy: osoby z grup ryzyka, eksperymentujące i uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera, internetu i hazardu oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • diagnoza
 • terapia indywidualna, grupowa
 • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
 • psychoterapia
 • grupy psychoedukacyjne
 • treningi

Poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-20.00, w piątek od 8.00-17.00.

Odbiorcy: dzieci i młodzież z grup ryzyka, eksperymentujące i uzależnione od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych komputera i internetu oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • diagnoza
 • terapia indywidualna, rodzinna, grupowa
 • psychoterapia
 • poradnictwo, konsultacje specjalistyczne
 • grupy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne
 • treningi

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00.

Odbiorcy (w wieku 13-24 lata): osoby eksperymentujące, sięgające szkodliwie lub uzależnione od środków psychoaktywnych, komputera, internetu i członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • społeczność terapeutyczna
 • terapia indywidualna
 • zajęcia psychoedukacyjne
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia duszpasterskie
 • alternatywne metody spędzania czasu wolnego

Terapia środowiskowa

Odbiorcy: dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem oraz eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem, komputerem, internetem i hazardem, która z różnych powodów nie korzysta z instytucjonalnych form pomocowych oraz członkowie ich rodzin

Formy pomocy:

 • poradnictwo środowiskowe, streetworking
 • interwencja kryzysowa, socjalna
 • praca motywująca do zmian
 • klub środowiskowy

Centrum Profilaktyki

Odbiorcy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci, rodzice, grupy zawodowe (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, lekarze) i inni

Formy pracy:

 • zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • grupy psychoedukacyjne, rozwojowe
 • szkolenia liderów młodzieżowych, streetorkerów
 • szkolenia grup zawodowych
 • Akademia Profilaktyków
 • Akademia Rodziców
 • Szkołą Dobrego Wyboru
 • Grać czy Być?