ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 85 7445028, 85 7445027

e-mail: oik@mopr.bialystok.pl

http://mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

Ośrodek jest czynny całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można zadzwonić lub przyjść do Ośrodka o każdej porze dnia i nocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązuje skierowanie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji nagłego lub przewlekłego kryzysu. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Białegostoku bez względu na swoją sytuację materialną.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej pracują: psycholodzy, specjaliści pracy z rodziną, terapeuci, pracownik socjalny i prawnik.

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać mieszkańcy Białegostoku, którzy zostali dotknięci:

 • przemocą domową,
 • kryzysem małżeńskim,
 • konfliktem rodzinnym,
 • utratą, żałobą, osieroceniem,
 • wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową,
 • problemem samobójstwa,
 • trudnościami wychowawczymi,
 • bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami.

Oferowane formy pomocy to:

 • całodobowe dyżury interwencyjne,
 • poradnictwo telefoniczne,
 • pomoc psychologiczna, rodzinna, pedagogiczna, prawna i socjalna,
 • prowadzenie krótkoterminowej terapii dla osób w kryzysie,
 • udzielanie schronienia kobietom oraz kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu,
 • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 7-12 lat,
 • warsztaty psychoedukacyjne: „Szkoła dla rodziców”,
 • program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc,
 • warsztaty dla młodzieży: „Radzenie sobie ze stresem”
 • konsultacje dla małżeństw lub par,
 • konsultacje psychiatryczne.