Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka”
ul. Wesoła 17/1

15-307 Białystok
tel. 85 74 22 788,
kom. 533 544 633

eurekapsychiatria.pl

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych wieku rozwojowego. Oferujemy diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną oraz różne oddziaływania terapeutyczne w tym :psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, warsztaty dla rodziców, porady psychologiczne.
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (kontrakt z NFZ)

Rejestracja osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00- 17.00

Oddział dzienny

Godziny pracy Oddziału:
Poniedziałek, piątek: 12.00 – 18.30