Ośrodek świadczy szybką profesjonalną i bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i trudnościami szkolnymi. W ośrodku znajdą bezpłatną pomoc dzieci poniżej 7 r.ż., dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych a także ich rodziny. O pomoc mogą ubiegać się dzieci i młodzież (także pełnoletnia) borykający się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, które nie wymagają opieki psychiatry dziecięcego.

Medicover

15-305 Białystok
ul. J. Waszyngtona 30/1U

tel. 85 679 50 00