Świadczy bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży do 21 roku życia (kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, do momentu ich ukończenia, ale nie dłużej niż do 21 roku życia) i ich rodzin/opiekunów prawnych. Placówka specjalizuje się w: diagnozie psychologicznej zgłaszanego problemu, wsparciu psychologicznym, psychoterapii, psychoedukacji kompetencji rodzicielskich, działaniach wspierających środowisko (dom, przedszkole, szkoła, instytucje zaangażowane w życie dziecka).

ul. Ludwika Waryńskiego 2/lokal 1 U,

15-461 Białystok

tel. 791 261 171