Oferta poradni skierowana jest do rodzin i dzieci do 18 roku życia, które mają problemy emocjonalne, psychologiczne oraz zaburzenia i choroby psychiczne, mają obniżony nastrój, stosują samookaleczenia, cierpią na zaburzenia odżywiania, ADHD. Poradnia nie pracuje
z osobami, które mają zdiagnozowany autyzm, poważne zaburzenia zachowania (wchodzą
w konflikt z prawem, wdają się w bójki, kradzieże), z osobami, które mają niepełnosprawność intelektualną oraz osobami, które są uzależnione od substancji psychoaktywnych.

ul. Generała Władysława Sikorskiego 6a

tel. 576 480 777