Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży
z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2

Białystok

tel. 85 7328 666

www.sppp.bialystok.pl

Oferta Poradni:

formy pomocy oferowanej w stosunku do pacjentów w określonym wieku:

dzieci do 5 roku życia

5-6 letnich

7-8 letnich,

9-10 letnich,

grupa terapeutyczno- rozwojowa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

grupa wspomagania rozwoju osobistego dzieci przez sztukę.

terapia rodzinna,
terapia pedagogiczna,
konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
pedagogizacja rodziców