Pierwsze kwalifikacje w projekcie potwierdzone

RKAktualności, Nowy Wymiar Edukacji

Rozdanie uprawnień SEP

Miło nam poinformować, że osiemnastu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Białymstoku potwierdziło kwalifikacje w projekcie „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Uczniowie Ci w czerwcu br. ukończyli kurs „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu”. Zdali oni również egzamin i uzyskali świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji. Świadectwo jest ważne przez okres pięciu lat.

Gratulujemy!