Podsumowanie akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

RedaktorAktualności

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w akcję czytelniczą, która odbyła się 7 czerwca 2019 r. w holu na III piętrze. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w promowanie czytelnictwa, biorąc udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorem wydarzenia jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, a patronat honorowy nad nim sprawuje Biblioteka Narodowa. W tym roku niemal 367 tys. osób z całej Polski w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie czytało książki.

Nauczyciele-bibliotekarze