Podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

AdminAktualności

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbył się finał II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

Konkurs adresowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych o kształceniu zawodowym z województwa podlaskiego.

Cele konkursu:

–        zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,

–        rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),

–        uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji (bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne),

–        pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów normalizacją,

–        konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół,

–        nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

W uroczystościach podczas, których odbył się finał konkursu udział wzięli:

–        przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Zygmunt Niechoda – doradca Prezesa PKN oraz mgr inż. Paweł Górski – kierownik działu edukacji normalizacyjnej,

–        Dyrektor ZSE mgr inż. Anna Niczyporuk,

–        organizatorzy konkursu mgr inż. Dorota Niedźwiedź oraz inż. Grzegorz Wróblewski

–        przedstawiciele i młodzież ze szkół, które brały udział w konkursie: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku oraz organizator konkursu Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

W finale wzięło udział 15 uczniów, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych.

Laureaci II Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej:

I miejsce – Michał Niegierysz, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku (opiekun: p. Justyna Demianko)

II miejsce – Michał Wiszowaty, Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku (opiekun: p. Szymon Surmacewicz)

III miejsce – Mateusz Brzozowski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce (opiekun: p. Małgorzata Wojtkowska)

Wyróżnienie – Gracjan Ulianowski, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (opiekun: p. Dorota Niedźwiedź)

Wyróżnienie – Jacek Gawina, Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku (opiekun: p. Łukasz Berent)

Wyróżnienie – Łukasz Milewski, Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (opiekun: p. Dorota Niedźwiedź)

Szczegółowe wyniki dostępne w załączeniu.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Po części konkursowej uczestnicy oraz zaproszeni uczniowie czterech klas ZSE wysłuchali wykładu przedstawiciela Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunta Niechody nt. „Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji”.

W czasie uroczystości przedstawiciel PKN – dr inż. Zygmunta Niechoda wręczył pani Dyrektor trofeum szklane w uznaniu za merytoryczne przygotowanie Wojewódzkich konkursów Wiedzy Normalizacyjnej, wdrażanie idei normalizacji do procesu kształcenia oraz podejmowanie wyzwań współczesności.

 

Poprzez udział w konkursie młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu normalizacji i działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Mamy nadzieję, że wiadomości zdobyte dzięki temu wydarzeniu przełożą się na rozwój świadomości przyszłych przedsiębiorców i pracowników. Należy podkreślić, że normalizacja ma ogromy wpływ na każdą sferę naszego życia. Od dawna jest istotnym elementem w rozwiązaniach techniczno-technologicznych, dlatego też różnego rodzaju działania popularyzujące tę wiedzę są konieczne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom.

Organizatorzy: p. Dorota Niedźwiedź oraz p. Grzegorz Wróblewski