Podsumowanie projektu „ Internet rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”

AdministratorAktualności

W terminie od 6 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA”, które działa przy naszej szkole realizowało projekt pt. „Internet Rzeczy (IoT) specjalnością techników z Elektryka”. Projekt realizowany był w ramach zadania publicznego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

Celem głównym realizowanego zadania publicznego jest wszechstronny rozwój kreatywności, innowacyjności oraz samodzielności uczniów i nauczycieli ZSE, kształtowanie umiejętności zawodowych i rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiający wzrost konkurencyjności uczniów
z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku na rynku pracy dzięki realizacji kursu dla 20 uczniów i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego ZSE i przeszkoleniu 20 uczniów z Internetu Rzeczy (IoT) oraz przeszkoleniu 5 nauczycieli z Przygotowania do pracy z uczniami
w pracowni IoT.

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:
– przeprowadzone zostały dwa 40-godzinne szkolenia dla 20 uczniów z „Internetu Rzeczy (IoT)”,
– 5-godzinne szkolenie dla 5 nauczycieli z „Przygotowania do pracy z uczniami w pracowni IoT”,
– podczas godzin lekcyjnych zaprezentowane zostały podstawowe treści szkolenia wraz z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, wskazany dostęp do literatury w sieci oraz do kursów e-learningowych,
– opracowany został 20-godzinny kurs w formie blended learning dla młodzieży z podstaw IoT  i zamieszczony na platformie e-learningowej,
– w szkole została utworzona pracownia IoT.

Do realizacji tych szkoleń zakupiony został sprzęt, literatura oraz materiały eksploatacyjne.

W wyniku szkolenia powstało 20 projektów 3D i wydruk obudowy na minikomputer i minikontroler.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w konkursie, tworząc projekt, który był podsumowaniem zdobytej przez nich wiedzy i umiejętności. Dwóch najlepszych uczniów otrzymało nagrody w postaci Raspberry Pi 4 model B+ WiFi Dual Band Bluetooth 1GB RAM 1,4GHz.