Podsumowanie Tygodniowego Festiwalu Humanistyczno-Artystycznego

AdminAktualności

W dniach 10-16 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku po raz pierwszy odbył się Tygodniowy Festiwal Humanistyczno-Artystyczny. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Elektryka” dla mieszkańców Białegostoku. Zadanie dofinansowane było ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. Honorowe patronaty nad przedsięwzięciem objęli: Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty i Wojewoda Białostocki.

Celem festiwalu była aktywizacja i integracja mieszkańców miasta, rozwój kreatywności, intelektualny i artystyczny  poszczególnych osób, promowanie literatury, historii, czytelnictwa i bibliotek.

W przedsięwzięcie zaangażowanych było wielu wolontariuszy – osób dorosłych i młodych. W ramach festiwalu odbył się szereg różnorodnych działań dla młodzieży, dzieci, dorosłych i seniorów. Uczestnicy festiwalu mieli okazję wziąć udział w:

– licznych konkursach (dla młodzieży: muzycznym, na plakat promujący czytelnictwo, w literackich kalamburach; dla dzieci: na najładniejszą ilustrację do ulubionej książki),

– warsztatach (filmowych, literackich, poezjoterapii),

– ciekawych spotkaniach autorskich:

– z aktorem i kompozytorem p. Krzysztofem Dziermą,

– z Prezesem Związku Sybiraków p. Tadeuszem Chwiedziem pt. „Historyczne aspekty zsyłek na Syberię w latach 1940-1941”,

– dziennikarzem Radia Białystok p. Andrzejem Bajguzem,

– pracownikiem IPN-u p. Pawłem Murawskim pt. „Losy Żołnierzy Wyklętych na Białostocczyźnie po 1944 roku”,

– współczesną poetką p. Teresą Łuckiewicz,

– nagrywaniu audiobooków,

– projekcji filmu historycznego „Jack Strong” o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim,

– prezentacji epok literackich i najciekawszych zbiorów biblioteki ZSE w Białymstoku,

– zajęciach plastycznych i czytelniczych.

Mogli ponadto obejrzeć wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym, a także skorzystać z bookcrossingu, czyli wymiany książek.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg tego przedsięwzięcia:

– Dyrekcji szkoły, a szczególnie Pani Dyrektor Annie Niczyporuk, Pani Renacie Kukiełko i Panu Piotrowi Mieczkowskiemu,

– Stowarzyszeniu Przyjaciół „Elektryka”, szczególnie Pani Katarzynie Walendziuk,

– Paniom Irenie Mojsewicz i Alinie Grycuk-Gruszewskiej – za pomoc w organizacji przedsięwzięcia,

– wszystkim nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych działań:

Pani Dorocie Brańskiej

Panu Robertowi Chojnowskiemu

Pani Dorocie Gierałtowskiej

Pani Alinie Grycuk-Gruszewskiej

Pani Jolancie Kowalskiej

Pani Elżbiecie Laszuk-Redlińskiej

Pani Marlenie Maciejewskiej

Panu Andrzejowi Miecznikowi

Pani Renacie Ostapczuk

Pani Magdalenie Sołowiej

Pani Katarzynie Walendziuk

Panu Tomaszowi Zdanewiczowi

Pani Elżbiecie Wawrzeniuk

Pani Marlenie Wojtkowskiej

Pani Anecie Wołejko

– nauczycielom odpowiedzialnym za dokumentację fotograficzną:

Pani Dorocie Sosze-Kononiuk

Panu Andrzejowi Miecznikowi

Panu Borysowi Żeszce – także za pomoc w przygotowaniu zaproszeń

– nauczycielowi odpowiedzialnemu za dokumentację filmową

Panu Grzegorzowi Wróblewskiemu

– nauczycielowi odpowiedzialnemu za nagłośnienie

Panu Łukaszowi Zdankowskiemu

– Panu Michałowi Żeleźniakowiczowi za przygotowanie plakatu, zaproszeń, dyplomów i podziękowań,

– wszystkim nauczycielom, którzy wraz z uczniami uczestniczyli w proponowanych wydarzeniach humanistyczno-artystycznych (głównie w auli, ale także w bibliotece szkolnej i kinie „Elektryk”),

– nauczycielom, którzy umożliwili przeprowadzenie poszczególnych działań w salach, w których planowo mieli zajęcia Pani Agnieszce Rusiniak, Panu Maciejowi Dąbrowskiemu),

– wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że festiwal mógł się odbyć.

Gratuluję sukcesu, licząc na dalszą owocną współpracę.

Anna Rutkowska