Publikacja naszych absolwentów

RedaktorAktualności

okładka biuletynu "Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego" 2020 nr 1 (20)

W najnowszym numerze „Głosu Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego. Biuletynie Informacyjno-Metodycznym” (Białystok 2020, nr 1 (20), s. 121-124) ukazał się artykuł poświęcony Radzie Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej. Przygotowali go tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku: Gracjan Ulianowski, prezes Rady w latach 2018-2020,  oraz Marcin Gerasimiuk, Wiceperezes Rady w tym samym czasie, pod opieką p. Anny Rutkowskiej, opiekuna Rady w naszej szkole.

Publikacja dotyczy historii powstania Rady Młodzieżowej, jej członków, a także dotychczasowych spotkań, które odbyły się w Książnicy Podlaskiej. Autorzy wspominają o zaproszonych gościach, reprezentujących różne dziedziny nauki, i tematyce ich wystąpień. Dzielą się korzyściami, płynącymi z przynależności do Rady, oraz podkreślają główne założenie Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, którym jest popularyzowanie książki i czytelnictwa wśród młodego pokolenia.

Dziękujemy p. Małgorzacie Rokickiej-Szymańskiej z Książnicy Podlaskiej, opiekunowi Rady Młodzieżowej, za miłą współpracę oraz zamieszczenie publikacji na łamach wojewódzkiego periodyku.