Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej w Białymstoku – kolejne spotkanie

AdminAktualności

Kolejne spotkanie Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyło się 12 marca 2018 r. Członkowie Rady z naszej szkoły obecni byli w komplecie: z kl. II fT (Marcin Gerasmiuk, Julia Kolinko, Marzena Laszuk i Gracjan Ulianowski) oraz z kl. III eT (Zuzanna Kozłowska i Jan Rosiński).

Młodzież obejrzała wystawę poświęconą starodrukom, prezentowaną w Galerii Parter, a także zapoznała się z najciekawszymi egzemplarzami pochodzącymi z Działu Zbiorów Specjalnych, prezentowanymi w audytorium na VI piętrze. Pani Izabela Szymańska – pracownik Działu Zbiorów Specjalnych – opowiedziała zgromadzonym o starych drukach, drukach muzycznych, ikonografii, kartografii, faksymiliach, książkach mówionych, dokumentach życia społecznego, dostępnych w wojewódzkiej książnicy. Zwróciła uwagę na unikatowe egzemplarze, m.in. fragment XIX-wiecznej Tory, XVII-wieczną Biblię, Koran pochodzący z XIX wieku, 19 książek ze znakami własnościowymi Wagów, 38 książek z prywatnej biblioteki Elizy Orzeszkowej – jedna z nich jest w języku esperanto i posiada odręczną dedykację Ludwika Zamenhofa z IV 1910 r.

Pani Izabela przedstawiła też kryminalne oblicza Białegostoku w okresie międzywojennym, wychodząc naprzeciw prośbie młodzieży. Opowiedziała o złodziejskich szyfrach, narzędziach, kodeksie. Zapoznała ze słownikiem gwary kryminalnej i kryminalnymi wydawnictwami związanymi z Białymstokiem.

Za koordynację spotkania w Książnicy Podlaskiej odpowiadała pani Małgorzata Rokicka-Szymańska, której bardzo dziękujemy za bardzo dobrą organizację i miłe przyjęcie gości.

Opiekunem członków Rady Młodzieżowej z naszej szkoły jest Anna Rutkowska.