Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

RKAktualności

Baner rekrutacyjny

TRWA REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE – dzienne – nauka trwa 5 lat

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 – dzienna – nauka trwa 3 lata

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 mogą kontynuować naukę zaocznie w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 – zaoczna – nauka trwa 2 lata

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – zaoczne – nauka trwa ok. 1,5 roku