KANCELARIA UCZNIOWSKA
Telefon/Fax: (85) 651 20 93
Telefon kom.: 691 487 379
Rekrutacja ZSE: rekrutacja@elektryk.edu.pl

REKRUTACJA
na rok szkolny 2021/2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY
PLAN NABORU
Folder Rekrutacyjny 2021

 

Informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku