PLAN NABORU na rok szkolny 2023/2024

ZawódklasaLiczba oddziałówLiczba uczniówRozszerzeniePrzedmioty punktowane
Technik elektryk 
311303
(po szkole podstawowej)     
I B20,525Język polski, Matematyka, Historia, Język angielski, Geografia, Biologia Wiedza o społeczeństwie, Chemia, Fizyka, Podstawy przedsiębiorczości, Informatyka, Wychowanie fizyczne

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz do pobrania)

– zaświadczenie o ukończonej Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie elektryk

– świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia

– zdjęcie do dokumentów

– zgoda na przetwarzanie danych (RODO) (formularz do pobrania)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

L.p.Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopniaod 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00  od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00
 2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i zaświadczenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatoweod 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00  nie dotyczy
 3.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  18 lipca 2023 r. o godz. 10.00  8 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00
 4.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie    od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023 r.    od 25 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.  
 5.  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki    do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00  do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
 6.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych    24 lipca 2023 r. o godz. 10.00  14 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00