Typ szkoły Zawód Symbol
cyfrowy
Obszar
kształcenia
Liczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa (z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych za tymi przedmiotami)
Branżowa Szkoła II stopnia technik elektryk 311303 ELE 0,5 15 Język polski, Matematyka, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa
Branżowa Szkoła II stopnia technik elektronik 311408 ELM 0,5 14 Język polski, Matematyka, Język angielski, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa