PLAN NABORU na rok szkolny 2024/2025

ZawódklasaLiczba oddziałówLiczba uczniówRozszerzeniePrzedmioty punktowane
Technik elektryk 
311303
(po szkole podstawowej)     
I B2125Język polski, Matematyka, Historia, Język angielski, Geografia, Biologia Wiedza o społeczeństwie, Chemia, Fizyka, Podstawy przedsiębiorczości, Informatyka, Wychowanie fizyczne

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz do pobrania)

– zaświadczenie o ukończonej Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie elektryk

– świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia

– zdjęcie do dokumentów

– zgoda na przetwarzanie danych (RODO) (formularz do pobrania)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

L.p.Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopniaod 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00  od 23 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r. do godz. 15.00
 2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i zaświadczenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatoweod 21 czerwca 2024 r. do 09 lipca 2024 r. do godz. 15.00  nie dotyczy
 3.Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  16 lipca 2024 r. o godz. 10.00  6 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00
 4.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie  od 13 maja 2024 r. do 17 lipca 2024 r.  od 23 lipca 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r.  
 5.  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00  do 09 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
 6.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych    22 lipca 2024 r. o godz. 10.00  12 sierpnia 2024 r. o godz. 10.00