Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Typ szkoły

Zawód – ilość klas

Symbol cyfrowy

Branża

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Klasa

Drugi język obcy

Rozszerzenie

Przedmioty ze
świadectwa

Technikum Elektryczne

w Białymstoku

technik
teleinformatyk – 0,5

351103

INF

0,5

15

1aT

N

matematyka,
język angielski

1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     fizyka

6.     chemia

7.     geografia

8.     informatyka

technik
elektryk – 2

311303

ELE

1

29

1bT

N

matematyka,
fizyka

1

29

1jT

Ros

matematyka,
fizyka

technik
elektronik – 1

311408

ELM

1

29

1cT

N

matematyka,
fizyka

technik
informatyk – 3,5

351203

INF

0,5

14

1dT

Ros

matematyka,
informatyka

1

29

1eT

N

matematyka,
informatyka

1

29

1fT

N

matematyka,
język angielski

1

29

1gT

Ros

matematyka,
język angielski

technik
programista – 2

351406

INF

1

29

1hT

N

matematyka,
informatyka

1

29

1kT

Ros

matematyka,
informatyka

technik
grafiki i poligrafii cyfrowej – 1

311943

PGF

1

29

1iT

N

matematyka,
język angielski

Branżowa Szkoła I
stopnia Nr 1

w Białymstoku

elektryk
– 1

741103

ELE

1

29

1bB

1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     WOS

6.     fizyka

7.     chemia

8.     biologia

9.     geografia

10.   zajęcia techniczne

11.   informatyka

12.   wychowanie fizyczne

elektronik
– 1

742117

ELM

1

29

1cB

Branżowa Szkoła II
stopnia Nr 1

w Białymstoku

technik
elektryk – 0,5

(po
gimnazjum)

311303

ELE

0,5

20

1b2

1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     WOS

6.     podstawy
przedsiębiorczości

7.     geografia

8.     biologia

9.     chemia

10.   fizyka

11.   informatyka

12.   wychowanie fizyczne

technik
elektronik – 0,5

(po
gimnazjum)

311408

ELM

0,5

10

1c2