Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

p szkoły Zawód
– ilość klas
Symbol cyfrowy Branża Liczba oddziałów Liczba uczniów Klasa drugi język obcy rozszerzenie Przedmioty ze świadectwa
Technikum Elektryczne w Białymstoku technik teleinformatyk – 0,5 351103 INF 0,5 16 1aT N matematyka, język angielski 1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     fizyka

6.     chemia

7.     geografia

8.     informatyka

technik elektryk – 1 311303 ELE 0,5 15 1bT N matematyka, fizyka
0,5 14 1bT Ros matematyka, fizyka
technik elektronik – 0,5 311408 ELM 0,5 15 1cT N matematyka, fizyka
technik informatyk – 1,5 351203 INF 0,5 14 1eT Ros matematyka, język angielski
0,5 15 1eT N matematyka, język angielski
0,5 15 1fT N matematyka, informatyka
technik programista – 1 351406 INF 1 29 1gT N matematyka, informatyka
technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 0,5 311943 PGF 0,5 14 1iT N matematyka, język angielski
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Białymstoku elektryk – 1 741103 ELE 1 29 1bB 1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     WOS

6.     fizyka

7.     chemia

8.     biologia

9.     geografia

10.   zajęcia techniczne

11.   informatyka

12.   wychowanie fizyczne

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Białymstoku technik elektryk – 1 (po szkole podstawowej) 311303 ELE 1 25 1b2 1.     język polski

2.     matematyka

3.     język angielski

4.     historia

5.     WOS

6.     podstawy przedsiębiorczości

7.     geografia

8.     biologia

9.     chemia

10.   fizyka

11.   informatyka

12.   wychowanie fizyczne