Samochód elektryczny – wycieczka do firmy Nissan

RKAktualności

Dn. 18 maja 2021 roku odbyła się wycieczka do Firmy Nissan Wasilewski i Syn w Białymstoku. Podczas wycieczki zaprezentowano nam samochód elektryczny Nissan Leaf w przekroju, zwiedziliśmy firmę, salon sprzedaży, serwis i nowoczesną lakiernię.

W wycieczce wzięli udział uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia, uczący się na kierunku elektrycznym, wraz z  nauczycielami zawodu. Tematyka prezentacji w Firmie Nissan bardzo podobała się uczniom. Szczególnie zainteresował ich fabryczny pojazd elektryczny Leaf przedstawiony w przekroju, co umożliwiło poznanie zasady działania napędu elektrycznego i obejrzenie tajników konstrukcji, szczególnie wewnętrznych, samochodu.

Firmę Nissan prezentował nam kierownik Pan Wojciech Parciak, za co serdecznie dziękujemy.

Wycieczka zawodoznawcza do Firmy Nissan Wasilewski i Syn w Białymstoku – salon serwis, ul. Gen. F. Kleeberga 68, odbyła się w ramach Projektu pt. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzec konkurencyjności podlaskiej gospodarki.