Wyjątkowy spektakl w Książnicy Podlaskiej

RedaktorAktualności

Spektakl w Ksiażnicy Podlaskiej

W dniu 24 lutego 2023 r. uczniowie dwóch klas 3 ht i 3 jt pod opieką nauczycieli-polonistów – pań Elżbiety Parafiniuk i Magdaleny Skutnik – obejrzeli wyjątkowy spektakl pt. „Przeżyto” w wykonaniu swoich rówieśników. Tematem przewodnim przedstawienia jest potrzeba akceptacji.

Młodzi aktorzy z Polski, Białorusi i Ukrainy wystąpili w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku dzięki współpracy głównej biblioteki wojewódzkiej z Fundacją POLZA – POLska ZAchęca. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu Wielokulturowa Szkoła, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zdjęcia pochodzą z Facebooka Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.