Spotkanie ekumeniczne młodych

RedaktorAktualności

We środę 13.02.2019 r. 6 uczniów z kl. I cT Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego wraz z opiekunem p. Dorotą Jurguć uczestniczyło w XV Międzyszkolnym Ekumenicznym Spotkaniu Młodych w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)”.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez dyrektora szkoły p. Wojciecha Janowicza głos zabrali zaproszeni przedstawiciele różnych religii chrześcijańskich. W swoich wypowiedziach skupili się głównie na temacie  spotkania. Posiliwszy się strawą duchową wszyscy udali się do baru na pyszne pączki.

Ciekawym elementem spotkania była projekcja sztuki pt. „Święty Józef – mąż sprawiedliwy”. Najwięcej jednak emocji wywołało tworzenie w małych grupach prezentacji multimedialnej pt. „Dąż do sprawiedliwości…”. Po prezentacji prac przez poszczególne grupy odbył się koncert Ireneusza Dawidowicza, pastora Kościoła Baptystów. Spotkanie zakończono podziękowaniami i wspólnym odśpiewaniem pieśni „Zjednoczeni w duchu”.