Spotkanie ,,Jak przetrwać pierwszy rok na politechnice”

RedaktorAktualności

W dniu 19.11.2018 r. na 6. godzinie  lekcyjnej odbyło się spotkanie klas 4B – elektrycy, 4C – elektronicy i 4D – elektronicy pod jednoosobową opieką moderatora Piotra Golonki z absolwentami szkoły, studentami PB: Sebastianem Cyglerem, Jakubem Dworzańczykiem i Tomaszem Sidorukiem.

Spotkanie było poświęcone problematyce dostania się i utrzymania na studiach oraz perspektywom dalszej kariery po ukończeniu studiów. Podczas 40 minut poruszono następujące zagadnienia:

  • wydziały i kierunki studiów na PB,
  • stypendia socjalne i naukowe,
  • koła zainteresowań i naukowe,
  • rodzaje zajęć i jak żyć z wykładowcami,
  • sesja,
  • USOS,
  • fenomen murków PB i kultura bycia na uczelni,
  • praca podczas studiów i po studiach,
  • bonusy za bycie studentem po Elektryku,
  • różnice pomiędzy ZSE a PB.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadawała pytania. Po prezentacji kilku uczniów pozostało na przerwie, by dopytać prowadzących o szczegóły.

Uczniowie ZSE zgłosili potrzebę większej ilości spotkań, podczas których w przyjaznej i luźnej atmosferze, przy minimalnej ingerencji ciała pedagogicznego, można porozmawiać o jednej z ważniejszych decyzji młodego człowieka. Studenci PB, zaangażowani w prowadzenie spotkania, wyrazili chęć uczestniczenia i wspierania tego typu inicjatyw.