Spotkanie z przedstawicielami firmy Elektromontaż Wschód Sp. z o.o.

AdminAktualności

Dnia 20 marca 2018 r. odbyło  się na Auli Szkolnej spotkanie przedstawicieli Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. z uczniami klas trzecich i czwartych Technikum Elektrycznego w zawodzie technik elektryk, technik elektronik. Miało ono na celu zaprezentowanie firm należących do grupy- Elmont Grupa, Elektromontaż, Enspro, BPIE, ZWSE), ofert pracy, a tym samym wsparcie procesu decyzyjnego młodzieży odnośnie dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Elektromotaż Wschód Sp. z o.o. zaprezentowali nam:
p. Ireneusz Gołub- Dyrektor ds. marketingu,
p. Tomasz Łapucki- Dyrektor techniczny,
p. Kamil Perszko- Inżynier projektu.

Dziękujemy wszystkim Panom za ciekawą prezentację oraz zaprezentowanie możliwości kariery na własnym przykładzie.

Pan Tomasz Łapucki jest absolwentem Technikum Elektrycznego i jak powiedział pracę w Elektromontażu zaczynał będąc pomocnikiem elektromentera, zaś obecnie jest Dyrektorem technicznym.

Mamy nadzieję, że udział w takim spotkaniu okazał lub okaże się pomocny w dalszych wyborach uczniów.