Sprawozdanie z projektu „’Mówię NIE uzależnieniom’ – Aktywność sportowa jako sposób na zdrowe życie bez alkoholu i innych nałogów”

RedaktorAktualności

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej - plakat promujący projekt Mówię NIE uzależnieniom

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w dniach 30 IX – 17 XII 2021 roku realizowany był projekt „’Mówię NIE uzależnieniom’ – Aktywność sportowa jako sposób na zdrowe życie bez alkoholu i innych nałogów”. Celem głównym projektu było wspieranie rodziny poprzez organizowanie czasu wolnego uczniom naszej szkoły, ale także integracja społeczności szkolnej. Wśród założeń projektu było przeciwdziałanie powstawaniu problemów alkoholowych, zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych używek poprzez organizowanie uczniom sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz turniejów sportowych.

Projekt wpisał się w realizację zadań wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego ZSE
w Białymstoku oraz realizował cele wskazane w uchwale Nr XXXII/484/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.”, opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt finansowany był ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

W ramach projektu były prowadzone sportowe zajęcia pozalekcyjne w sześciu dyscyplinach sportowych: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, futsal, tenis ziemny.
W czasie organizowanych zajęć chętni uczniowie mogli korzystać również z siłowni szkolnej i stołów do tenisa stołowego. Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział około 100 uczniów naszej szkoły.

Odbyły się również cztery turnieje sportowe:

  1. Andrzejkowy turniej futsalu (29 listopada 2021 r.): wzięło w nim udział 16 zespołów klasowych. Łącznie około 100 osób. Turniej odbywał się systemem pucharowym. Zwyciężyła reprezentacja klasy 4 BT. Drugie miejsce zajęła drużyna klasy 3 FT, trzecie miejsce ex aequo klasa 1 GT i klasa 3 GT.
  2. Mikołajkowy turniej piłki siatkowej (9 grudnia 2021 r.): wzięło w nim udział 20 zespołów klasowych, łącznie około 200 uczniów. Turniej odbywał się systemem pucharowym. Zwyciężyła reprezentacja klasy 4 iT . Drugie miejsce zajęła drużyna klasy 3 JT, trzecie miejsce ex aequo klasa 1 iT i klasa 3 FPT.
  3. Turniej koszykówki 3×3 (13 grudnia 2021 r.): wzięło w nim udział 8 zespołów, łącznie około 40 osób. Turniej odbył się w dwóch fazach: w pierwszej fazie zawodnicy rywalizowali w grupach, a mecze rozgrywane były „każdy z każdym”, następnie po dwa zespoły z każdej grupy (z największą liczbą wygranych) awansowały do finału. Zwyciężył zespół, w którym występowali uczniowie z różnych klas. Drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy 2 KT, trzecie miejsce klasa 2 iT.
  4. Turniej trójek siatkarskich, w którym wzięły udział 4 zespoły klasowe. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Zwyciężył zespół reprezentujący klasę 2 JT. Drugie miejsce zajęła klasa 3 ABpT, trzecie 3 iT.

W dniu 17.12.2021 r. odbyło się podsumowanie projektu. W założeniu podsumowanie miało być uroczyste na auli szkolnej, ze wszystkimi klasami, które zwyciężyły w zorganizowanych turniejach, jednak ze względu na sytuację epidemiczną Pan Dyrektor Piotr Mieczkowski i Pani Emilia Łapińska (koordynator projektu) odwiedzili poszczególne klasy w salach lekcyjnych. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz pamiątkowe dyplomy.

Należy podkreślić, że uczniowie chętnie brali udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych oraz turniejach sportowych.

Z otrzymanych środków dokonano zakupu sprzętu sportowego, w tym piłek: do koszykówki, piłki siatkowej, futsalu, piłki ręcznej, piłki siatkowej plażowej, piłeczek do tenisa ziemnego oraz 30 pamiątkowych koszulek.

Za prowadzenie zajęć sportowych i organizację turniejów odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Wolańska, Marcin Brzeski, Marcin Kasiuk, Tomasz Łaciński, Emilia Łapińska.

W przygotowaniu dyplomów pomogły Panie Anna Łuniewska i Magdalena Szeligowska.

Dziękuję uczniom za aktywność, Dyrekcji Szkoły, nauczycielom i wychowawcom za zainteresowanie i wsparcie.

Emilia Łapińska

Koordynator projektu „’Mówię NIE uzależnieniom’ – Aktywność sportowa jako sposób na zdrowe życie bez alkoholu i innych nałogów”