Sprawozdanie z wycieczki do firmy Edma

RedaktorAktualności

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku realizowany jest w 2018 roku projekt grantowy „Elektryk bliżej rynku pracy”. Zależy nam na zintensyfikowaniu poznawania branży zawodowej, w szczególności poprzez: spotkania z pracodawcami w branży elektryczno-elektronicznej i informatyczno-teleinformatycznej oraz wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy. Celem wycieczek jest poznanie przez młodzież profilu zakładu, stanowisk pracy, struktury zatrudnienia, organizacji pracy, rzeczywistych warunków pracy.

Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wejścia na rynek pracy, podniesienie u przyszłych absolwentów poziomu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, wzmocnienie motywacji do kształcenia zawodowego oraz kreatywności młodzieży. Mamy nadzieję, że  absolwent zostanie wyposażony w umiejętności, dzięki którym lepiej odnajdzie się na rynku pracy. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki takiej współpracy młodzi ludzie zdobędą umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

W dniu 12.12.2018 r. uczniowie klasy II bT   pod opieką nauczycieli: Krzysztofa Kazareza, Tadeusza Niczyporuka, Jerzego Wilczewskiego  oraz Romana Kuczaby zwiedzali firmę branży elektrycznej – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMA”. Wycieczka odbyła się podczas zajęć praktycznych. 17 uczniów poznało funkcjonowanie firmy branży elektrycznej, proces produkcji, a także nowe technologie i rozwiązania.