Stypendia w ramach projektu

RKAktualności


Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok zaś realizatorem Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

W projekcie przewidziane są stypendia dla uczniów.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie wszystkich klas w bieżącym roku szkolnym, za wyjątkiem tegorocznych absolwentów.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do wypełniania i składania wniosków.

Wypełniony i podpisany wniosek stypendialny należy złożyć w biurze projektu, które znajduje się w sali 210 w budynku ZSE w Białymstoku w terminie od 4 do 14 maja 2021 r.

Załączniki:

Regulamin i wniosek stypendialny