Świadomość procentuje!

RedaktorAktualności

Bezpłatny program „Świadomość Procentuje” - fragment plakatu

Nasza szkoła bierze udział w bezpłatnym programie „Świadomość Procentuje”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Fundację World Healthy Living Foundation. Program ma na celu edukację i wsparcie nowego pokolenia w zakresie zdrowia mentalnego i fizycznego, stwarzając jednocześnie przestrzeń do rozwoju dla nauczycieli i rodziców.

Podczas realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań prowadzonych przez Ekspertów takich jak Michał Zawadka – ekspert rozwoju mentalnego młodych ludzi i rodzin czy Anna Wróbel – dyplomowany psychodietetyk. Uczniowie dowiedzą się, jak uwolnić swój potencjał, jak zbudować poczucie własnej wartości oraz jak troszczyć się o siebie i swój organizm. Zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów do refleksji oraz sprzyjający odkrywaniu ich mocnych stron i rozwijaniu zainteresowań. Co więcej, program „Świadomość Procentuje” obejmuje nie tylko rozwój dzieci i młodzieży, odbędą się również zajęcia dedykowane dla nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Realizacja programu rozpocznie się w marcu 2022 i potrwa 3 miesiące, a uczniowie wezmą udział w kilku dedykowanych spotkaniach. Projekt odbędzie się w formie online.

Szczegółowe informacje o programie „Świadomość Procentuje” oraz informacje o zapisach indywidualnych dla rodziców i nauczycieli w linku: https://bit.ly/33Mo8RH

Harmonogram zajęć dostępny tutaj: https://bit.ly/3rMY8in

Koordynatorami szkolnymi programu „Świadomość Procentuje” są p. Emilia Łapińska i p. Dorota Socha-Kononiuk.