Świąteczna niespodzianka

RKAktualności

Przekazanie sprzętu komputerowego

Dnia 22 grudnia 2021 r. w murach Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego gościliśmy Panią Justynę Żynel-Etel – Administratora projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr przekazała na rzecz naszej szkoły sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt ten zakupiony został w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dziękujemy za tak miłą i użyteczną świąteczną niespodziankę!