Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

autorAktualności, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

socCertyfikat2022

Ogólnopolski projekt badawczy, którego celem jest zbadanie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami, z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa.

Relacje w szkole

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim badaniu naukowym „RELACJE W SZKOLE”, które poświęcone było relacjom w szkole. Do badania przystąpiło 521 uczniów naszej szkoły. Projekt, którego pełna nazwa to „Ocena jakości relacji szkolnych”, realizowany jest przez Fundację Dbam o Mój Zasięg we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem projektu jest firma REBEL.

Dane zebrane w badaniu ogólnopolskim posłużą do:

a. stworzenia szczegółowego raportu z badań,
b. opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych,
c. opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
d. opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
e. przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.