Targi Kielce

RedaktorAktualności

Uczestnicy wycieczki przed wejściem na Targi Kielce

Młodzież z klas III D TE oraz II ABP TE 24 września 2020 roku miała okazję uczestniczyć w Targach Kielce. Wyjazd był jednym z działań podejmowanych w projekcie „Aktywna edukacja zawodowa w Elektryku”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół „ELEKTRYKA” we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Targi Kielce są światową platformą spotkań całych branż, podczas których organizowane są wystawy. Są jednymi z największych i najważniejszych targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawcy, współwystawcy i firmy reprezentowane są przez 30 krajów.

Uczestnictwo w targach daje możliwość poznania szerokiej oferty produktów i usług danej branży w jednym miejscu i w jednym czasie; szansę na pozyskanie inspiracji; sposobność spotkania się z przedstawicielami wielu firm z całej Europy w jednym miejscu w tym samym czasie.

Tego dnia uczniowie mieli okazję uczestniczyć w kilku wystawach, m. in.:

  • STOM-ROBOTICS, III Salon Robotyki Przemysłowej;
  • STOM-LASER, VII Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER;
  • DNI DRUKU 3D, XII Dni Druku 3D;
  • TEiA, III Targi Elektroniki i Automatyki TEiA, obejmujący zakres branżowy.

Sprzyjająca aura pozwoliła młodzieży zwiedzić centrum Kielc oraz poznać amfiteatr „Kadzielnia”, która stanowi największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie.

Informacje o Targach Kielce pochodzą ze strony: https://www.targikielce.pl/storage/file/core_files/2020/9/11/9cfbb6ed2c5db9e2eaddeb9eeb25e58e/stom-2020-gazeta-targowa.pdf.