To już dziesiąty sezon akcji „Cyfrowy Patrol”

RedaktorAktualności

wszyscy uczestnicy szkolenia: Pani Dyrektor Anna Zaremba, uczniowie i prowadzący szkolenie Pan Sławomir Dudek.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku w dniu 27 października 2023 r. uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Delegaturze w Białymstoku, po którym będą wspierać białostoczan w rozwiązywaniu problemów z odbiorem naziemnej telewizji cyfrowej. W tym roku szkolnym do akcji zgłosiło się 6 uczniów z klasy 3 AD TE.

Uczestników szkolenia serdecznie przywitała Pani Anna Zaremba – Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Teoretyczne i praktyczne szkolenie dla młodzieży zorganizował i przeprowadził Pan Sławomir Dudek – nauczyciel z naszej szkoły wraz ze specjalistami z Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Białymstoku.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz identyfikatory, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Zaremba.

Uczniowie Elektryka we współpracy z UKE będą pomagać osobom starszym i samotnym: ustawić antenę, przestroić dekoder DVB-T/DVB-T2, ustawić programy w tunerze według życzenia zgłaszającego itp. Cyfrowy Patrol jest również przygotowany do pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera oraz smartfona przez seniorów.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z pomocy Cyfrowego Patrolu, powinien skontaktować się telefonicznie z:
– Zespołem Szkół Elektrycznych w Białymstoku, tel. 85 651 20 93;
– Delegaturą UKE w Białymstoku, tel. 85 657 83 10.